Help you corporation

Projekty ESF O nás Sociální kavárna FotoGalerie Kontakt

Činnosti organizace

Plnění principů a charakteristik sociálního podnikání v rámci začleňování znevýhodněných osob na pracovní trh.

Zaměstnávání a sociální začleňování osob se zdravotním postižením. Rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných osob.

Školení, rekvalifikace a vzdělávání osob znevýhodněných na trhu práce.

Nákup, prodej zboží a služeb z chráněných dílen.

Provozování sociální kavárny.

Nabízení náhradního plnění pro jiné organizace.

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.